slide slide slide slide

Konkurs: Latem można...

Latem można zbierać bursztyny. Można wpatrywać się w wodę. Można budować zamki z piasku, zdobywać szczyty, pływać, żeglować lub surfować, zwiedzać, biegać po łące, bujać się w hamaku w ogrodzie. Pokaż, co udało Ci się zrobić podczas tych wakacji, albo to, co wciąż jest Twoim marzeniem. Zapraszamy!

Weź udział

czas trwania: 2019-07-01 - 2019-09-04

prace przyjmujemy: 2019-07-01 - 2019-08-31

Regulamin

Konkurs "Latem można..." organizowany jest przez klub Toyota Juniors.  Uczestnikiem konkursu może być każdy nastolatek, który nie ukończył 18 roku życia.
Zgłaszane zdjęcie / zdjęcia powinny zostać zatytułowane i przesłane w formacie jpeg do galerii konkursowej w serwisie www.toyotajuniors.pl między 1 lipca 2019 r. a 31 sierpnia 2019 r. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 września 2019 r. – wtedy w serwisie podane zostaną wyniki obrad jury, które wyłoni 5 najciekawszych prac. 
Zastrzegamy sobie możliwość niezaakceptowania do udziału w konkursie zdjęć, które naruszać by mogły dobry smak lub obyczaje. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zdjęcie to jest jej/jego własnością i nie narusza praw osób trzecich. 

Zobacz poprzednie konkursy