slide slide slide slide

NEWS

The 12th Toyota Dream Car Art Contest - Samochód marzeń 2018

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu Toyota Dream Car Art Contest! Pierwsza część międzynarodowego konkursu plastycznego organizowanego przez Toyota Motor Corporation trwa w Polsce między 15 grudnia 2017 r. a 15 lutego 2018 r. Czekamy na samochód Twoich marzeń!

obrazek

Twoim zadaniem jest, po pierwsze: wymyślenie oryginalnego pojazdu spełniającego jedno z Twoich marzeń. Organizator konkursu nie ma tu na myśli przedstawienia wymarzonego modelu samochodu, którym chcesz chciałby podróżować lub designerskiego projektu futurystycznej sylwetki auta, a pojazd, który, na przykład: mógłby uczynić świat lub Twoje miejsce zamieszkania lepszym, pojazd, który zapobiegałby lub usuwał skutki zagrożeń cywilizacyjnych lub klęsk żywiołowych, pojazd, który pomagałby wszystkim lub komuś Ci bliskiemu, pojazd, który chroniłby faunę, florę i środowisko naturalne Ziemi, pojazd, który wykorzystywałby zaawansowane technologie przyszłości, rzeczywiste bądź fantastyczne.

obrazek

Przedjź do działu

NOWINKI TECHNOLOGICZNE

Mirai, i-Road i CH-R

obrazek

Toyota Mirai to model wodorowy z ogniwami paliwowymi. Pierwsze egzemplarze zostały sprzedane w Japonii w grudniu 2014 r. Samochód będzie obecny również w Europie i Stanach Zjednoczonych: poziom sprzedaży będzie zależny od dostępności infrastruktury tankowania wodoru.

obrazek

Toyota i-Road to ultrakompaktowy elektryczny model, który między innymi można zobaczyć w Grenoble, Francja. Miasto zakupiło 35 tych zwrotnych pojazdów; jeżdżą w sieci komunikacji miejskiej w systemie car-sharing. 

Przedjź do działu

Galeria

>Zdjęcia/Filmy

DOŁĄCZ DO KLUBU

Dziękujemy za wypełnienie formularza! Na podany adres mailowy wyślemy link aktywujący Twoje konto w Toyota Juniors. Będzie można z niego skorzystać przez najbliższe 48h.

Prosze wypełnić wszystkie pola oraz zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych.

* Imię dziecka
* Nazwisko dziecka
* Data urodzenia (dd.mm.yyyy)
* Zainteresowania
* Adres
* Miasto
* Kod pocztowy

* Telefon
* Email

Proszę o wpisanie adresu email rodzica potrzebnego do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
* Email rodzica

EDUKACJA

CSR

CSR – Corporate Social Responsibility – to termin tłumaczony na język polski jako społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność biznesu, obywatelska postawa biznesu lub budowanie zrównoważonego biznesu.

obrazek

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej i w kontaktach z interesariuszami (ang. stakeholders); pracownikami, klientami, akcjonariuszami i dostawcami firmy oraz społecznością lokalną. Do interesariuszy zaliczyć można również środowisko naturalne. Inaczej mówiąc strategia ta polega na zrównoważeniu dochodowości firmy i korzyści, jakie może dać społeczeństwu.

Filozofia odpowiedzialnego biznesu zrodziła się pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedzialność przedsiębiorców wobec społeczeństwa zyskała popularność w dobie Wielkiego Kryzysu. Na początku lat trzydziestych skupiała się głównie na filantropii, ale od lat pięćdziesiątych zaczęto wymagać od biznesmenów działań zgodnych z celami i wartościami społecznymi. W kolejnych latach coraz częściej zastanawiano się nad etycznymi aspektami prowadzenia biznesu; w latach dziewięćdziesiątych, i w Ameryce i w Europie, pojawiły się nowe koncepcje zrównoważonego rozwoju i korporacyjnego poczucia obywatelskiego.

Nowoczesny CSR obejmuje 4 obszary:

  • filantropię – przekazywanie części zysku na cele charytatywne, wspieranie społeczeństwa, działanie na rzecz budowania wspólnych wartości
  • etykę – postępowanie zgodne z normami moralnymi
  • prawo – działanie w ramach i granicach prawa
  • ekonomię – prowadzenie działalności przynoszącej zysk

CSR nie dotyczy wyłącznie firm dużych, lecz także średnich i małych, jako społeczna odpowiedzialność (SR – Social Responsibility) realizowana jest także przez organizacje rządowe i pozarządowe.

Toyota Motor Corporation uznana została za drugą najlepszą firmę w trzeciej edycji rankingu Covalence, genewskiej instytucji badawczej, dotyczącej roku 2007. Raport etycznej reputacji międzynarodowych korporacji powstaje na podstawie informacji zbieranych od firm, mediów i społeczeństwa.

obrazekLaboratorium biotechnologiczne Toyoty

TMC od momentu powstania opierała swoją działalność o kodeks postępowania wyznaczony przez założyciela firmy, Kiichiro Toyoda. W roku 1992 powstał zbiór zasad określający wszystkie aktywności podejmowane przez firmę, w 1998 doprecyzowujący jej odpowiedzialność społeczną. Późniejsza strategia z roku 2001 - „Jak to robimy w Toyocie” podkreśliła znaczenie ciągłego rozwoju i szacunku dla interesariuszy. W 2007 roku TMC przyjęła koncepcję zrównoważonego rozwoju trzech dziedzin: przyjaznych środowisku technologii, ekologicznej produkcji i działań na rzecz społeczeństwa, najnowszą filozofię CSR.

Toyota Motor Corporation działania

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności względem wszystkich interesariuszy Toyota Motor Corporation podejmuje następujące działania:

W relacji z klientami:

  • dba najwyższą satysfakcję klientów, oferuje najwyższej jakości produkty, stara się zaspokajać różne gusty i oczekiwania klientów, umożliwia korzystanie z jej produktów osobom niepełnosprawnym.

W relacji z pracownikami:

  • zapewnia im możliwość wszechstronnego i stałego rozwoju, dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo, organizuje kursy i szkolenia, umożliwia kobietom godzenie roli matki i pracownika, oferuje pracę osobom niepełnosprawnym, dba o emerytowanych pracowników.

W relacji z akcjonariuszami:

  • udoskonala swoje technologie i produkcję, zwiększa sprzedaż, nakłady inwestycyjne, wydajność i zysk, zapewnia solidną podstawę finansową.
Przedjź do działu