slide slide slide slide

NEWS

Mobilmo

Stwórz własnego Mobilmo i przenieś się na planetę Cosmobi!

obrazek

obrazek
Aplikacja Toyoty na smartfony i tablety umożliwia graczowi skonstruowanie własnego pojazdu z ponad 100 trójwymiarowych części i opracowanie sposobu jego poruszania się. Po wylądowaniu na planecie Cosmobi gracz spotka Mobilma stworzone przez użytkowników z całego świata.

obrazek

Podczas spotkania gracz może pobrać części innego Mobilma, sklonować je i użyć w swoim pojeździe. W ten sposób gracze wspólnie projektują widok aplikacji.
Każdy użytkownik ma szansę zwiedzić różne regiony planety, stanąć do współzawodnictwa z innymi graczami i zmierzyć się w rankingu. Najatrakcyjniejsze Mobilma nagradzane są lajkami.

Przedjź do działu

NOWINKI TECHNOLOGICZNE

Mirai, i-Road i CH-R

obrazek

Toyota Mirai to model wodorowy z ogniwami paliwowymi. Pierwsze egzemplarze zostały sprzedane w Japonii w grudniu 2014 r. Samochód będzie obecny również w Europie i Stanach Zjednoczonych: poziom sprzedaży będzie zależny od dostępności infrastruktury tankowania wodoru.

obrazek

Toyota i-Road to ultrakompaktowy elektryczny model, który między innymi można zobaczyć w Grenoble, Francja. Miasto zakupiło 35 tych zwrotnych pojazdów; jeżdżą w sieci komunikacji miejskiej w systemie car-sharing. 

Przedjź do działu

Galeria

>Zdjęcia/Filmy

DOŁĄCZ DO KLUBU

Dziękujemy za wypełnienie formularza! Na podany adres mailowy wyślemy link aktywujący Twoje konto w Toyota Juniors. Będzie można z niego skorzystać przez najbliższe 48h.

Prosze wypełnić wszystkie pola oraz zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych.

* Imię dziecka
* Nazwisko dziecka
* Data urodzenia (dd.mm.yyyy)
* Zainteresowania
* Adres
* Miasto
* Kod pocztowy

* Telefon
* Email

Proszę o wpisanie adresu email rodzica potrzebnego do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
* Email rodzica

EDUKACJA

CSR

CSR – Corporate Social Responsibility – to termin tłumaczony na język polski jako społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność biznesu, obywatelska postawa biznesu lub budowanie zrównoważonego biznesu.

obrazek

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej i w kontaktach z interesariuszami (ang. stakeholders); pracownikami, klientami, akcjonariuszami i dostawcami firmy oraz społecznością lokalną. Do interesariuszy zaliczyć można również środowisko naturalne. Inaczej mówiąc strategia ta polega na zrównoważeniu dochodowości firmy i korzyści, jakie może dać społeczeństwu.

Filozofia odpowiedzialnego biznesu zrodziła się pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedzialność przedsiębiorców wobec społeczeństwa zyskała popularność w dobie Wielkiego Kryzysu. Na początku lat trzydziestych skupiała się głównie na filantropii, ale od lat pięćdziesiątych zaczęto wymagać od biznesmenów działań zgodnych z celami i wartościami społecznymi. W kolejnych latach coraz częściej zastanawiano się nad etycznymi aspektami prowadzenia biznesu; w latach dziewięćdziesiątych, i w Ameryce i w Europie, pojawiły się nowe koncepcje zrównoważonego rozwoju i korporacyjnego poczucia obywatelskiego.

Nowoczesny CSR obejmuje 4 obszary:

  • filantropię – przekazywanie części zysku na cele charytatywne, wspieranie społeczeństwa, działanie na rzecz budowania wspólnych wartości
  • etykę – postępowanie zgodne z normami moralnymi
  • prawo – działanie w ramach i granicach prawa
  • ekonomię – prowadzenie działalności przynoszącej zysk

CSR nie dotyczy wyłącznie firm dużych, lecz także średnich i małych, jako społeczna odpowiedzialność (SR – Social Responsibility) realizowana jest także przez organizacje rządowe i pozarządowe.

Toyota Motor Corporation uznana została za drugą najlepszą firmę w trzeciej edycji rankingu Covalence, genewskiej instytucji badawczej, dotyczącej roku 2007. Raport etycznej reputacji międzynarodowych korporacji powstaje na podstawie informacji zbieranych od firm, mediów i społeczeństwa.

obrazekLaboratorium biotechnologiczne Toyoty

TMC od momentu powstania opierała swoją działalność o kodeks postępowania wyznaczony przez założyciela firmy, Kiichiro Toyoda. W roku 1992 powstał zbiór zasad określający wszystkie aktywności podejmowane przez firmę, w 1998 doprecyzowujący jej odpowiedzialność społeczną. Późniejsza strategia z roku 2001 - „Jak to robimy w Toyocie” podkreśliła znaczenie ciągłego rozwoju i szacunku dla interesariuszy. W 2007 roku TMC przyjęła koncepcję zrównoważonego rozwoju trzech dziedzin: przyjaznych środowisku technologii, ekologicznej produkcji i działań na rzecz społeczeństwa, najnowszą filozofię CSR.

Toyota Motor Corporation działania

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności względem wszystkich interesariuszy Toyota Motor Corporation podejmuje następujące działania:

W relacji z klientami:

  • dba najwyższą satysfakcję klientów, oferuje najwyższej jakości produkty, stara się zaspokajać różne gusty i oczekiwania klientów, umożliwia korzystanie z jej produktów osobom niepełnosprawnym.

W relacji z pracownikami:

  • zapewnia im możliwość wszechstronnego i stałego rozwoju, dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo, organizuje kursy i szkolenia, umożliwia kobietom godzenie roli matki i pracownika, oferuje pracę osobom niepełnosprawnym, dba o emerytowanych pracowników.

W relacji z akcjonariuszami:

  • udoskonala swoje technologie i produkcję, zwiększa sprzedaż, nakłady inwestycyjne, wydajność i zysk, zapewnia solidną podstawę finansową.
Przedjź do działu